با دستان پر مهر خود ما را در ياري رساندن مقطعي به بيماران مراجعه کننده ياري رسانيد.     صدها فرشته بوسه بر آن دست مي زنند    کز کار خلق يک گره بسته وا کند
آدرس: نياوران - ميدان شهيد باهنر - پلاک 36 - طبقه اول

 

دفتر پذيرش و ارائه خدمات: اتوبان آهنگ - نرسيده به ميدان شهيد مصدقي - روبروي بيمارستان بازرگانان - مؤسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س)

 
تلفن: 22285745 - 22838060 - 22838061
 
ايميل: info@hamian.org
 

شماره حساب هاي خيريه
                           

جام: 1665705907                   بانک ملت شعبه نياوران (کد 65193)

شماره کارت بانک ملت   :   6104337978199493

 سيبا: 0106379120004           بانک ملي شعبه نياوران (کد 1701)