با دستان پر مهر خود ما را در ياري رساندن مقطعي به بيماران مراجعه کننده ياري رسانيد.     صدها فرشته بوسه بر آن دست مي زنند    کز کار خلق يک گره بسته وا کند
 زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند و به عنوان پايه و اساس مبنايي ترين رکن نهاد مقدس خانواده، در سراسر جهان، به هنگام از دست دادن همسرانشان، يا بيماري و بيکاري آن ها سرپرستي و اداره جامعه کوچک خانواده را به عهده مي گيرند و بدين لحاظ با مشکلات و موانع عديده تربيتي، روحي، اقتصادي و قانوني روبه رو مي گردند، بنابراين آنان نياز به حمايت جدي دارند.

انجمن خيريه حمايت از زنان سرپرست خانوار (حاميان) يک مؤسسه غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي (NGO) مي باشد که با استعانت از درگاه خداوند بزرگ و مهربان، فعاليت خود را از سال1381 آغاز نموده تا چتر حمايتي خويش را بر سر زنان زحمتکش سرپرست خانوار، در جهت تقويت توانمندي هاي بالقوه آنان در راه اعتلاء و خودکفايي خانواده بگستراند. اين انجمن در جوار و دوشادوش خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) فعاليت خود را آغاز کرده است به طوري که تعدادي از اعضاء و هيئت مؤسس و هيئت مديره اين انجمن، همان اعضاء و هيئت مديريه خيريه حضرت فاطمه زهرا(س)مي باشند.

 

هموطن عزيز:

شما با حداقل 100 هزار تومان مي توانيد به تهيه لباس و کفش و ساير هزينه هاي عيد يک نفر از خانواده هاي تحت پوشش انجمن حاميان خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) که بالغ بر 600 نفر مي باشند کمک نماييد وضمن شاد کردن يک همنوع آرامش روح و عاقبت به خيري خويش را به دست آوريد.