با دستان پر مهر خود ما را در ياري رساندن مقطعي به بيماران مراجعه کننده ياري رسانيد.     صدها فرشته بوسه بر آن دست مي زنند    کز کار خلق يک گره بسته وا کند
***********************************************************************************
 انجمن حاميان خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) خدمات خود را به روشهاي زير به خانواده هاي تحت پوشش ارائه ميدهد:
 
     تهيه و واگذاري ارزاق برنج ، روغن ،گوشت، مرغ ،خواروبار و ديگر مايحتاج خانواده ها
     تهيه مسکن به صورت خريد، رهن، مرمت و تعميرات منازل
     تهيه و واگذاري پوشاک نو (کفش و لباس) هر شش ماه يکبار
     تامين بهداشت و درمان :ارائه خدمات پزشکي مشاورهايي و روانشناسي
     تامين هزينه هاي تحصيلي آموزشي دانشگاهي و فرهنگي کودکان و نوجوانان
     تامين وسايل اوليه زندگي
     کمکهاي نقدي به منظور تامين ساير مخارج زندگي   
 
*************************************************************************************
شما مي توانيد کمک هاي خود را به صورت هاي زير در اختيار انجمن قرار دهيد:
 
     مستمري ماهيانه،شش ماهه و ساليانه
     صدقات در قالب قلک،صندوق وجه نقد
     سهم سادات،کفاره ،زکات و فطريه
     خيرات و مبرات
     اطعام غذاي گرم و افطاري در ماه مبارک رمضان
     هداياي نقدي و جنسي
     ذبح گوسفند يا گوساله قرباني، نذري و عقيقه فرزندان
     نذورات
      هزينه هاي شب هفتم ،چهلم و سال
     خريد مسکن براي خانواده هاي نيازمند
     کمک به هزينه هاي اداري