با دستان پر مهر خود ما را در ياري رساندن مقطعي به بيماران مراجعه کننده ياري رسانيد.     صدها فرشته بوسه بر آن دست مي زنند    کز کار خلق يک گره بسته وا کند
*  نام: نام خانوادگي: تحصيلات:
سال تولد: شغل: * تلفن:
*  پست الكترونيك: موبايل: *  موضوع:
*  متن پيام: