نویسنده: حامیان نیروی زمینی ارتش

مردم یاری نزاجا

نجات جان نوجوان قزوینی و مادربزرگ زنجانی توسط تیزپروازان اورژانس هوایی هوانیروز آبیک

فرمانده پایگاه هوانیروز شهید امینی آبیک  خبرداد. در پی درخواست مرکز فوریت های پزشکی شهرهای قزوین و زنجان، تیزپروازان پایگاه

Read More